ARAÇ YIKAMA ATIKSUYU ARITMA VE GERİ KAZANMA  SİSTEMLERİ

ALCER WT SERISI

 

FİZİKSEL & KİMYASAL PAKET ARITMA TESİSİ

 

    

 

Benzin İstasyonunuzda mevcut Araç Yıkama Makinanızda araç yıkama esnasında oluşan atık suları arıtarak tekrar kullanabilirsiniz!

ALCER SU TEKNOLOJİLERİ MAKİNA İNŞAAT SANAYİ ve TİCARET LTD.ŞTİ. çevreye olan duyarlılığı ve güçlü mühendislik anlayışı ile üretmekte olduğu su ve atıksu arıtma ve geri dönüşüm sistemleri kompakt yapısı ile alan tasarrufu sağlamakla birlikte, yüksek verimi ve düşük maliyeti ile en iyi ekonomik seçeneği oluşturmaktadır.

 

Firmamızca Araç Yıkama Makinaları atık suyu için özel olarak dizayn edilerek üretilmekte olan paket arıtma üniteleri, kompakt yapısı, paslanmaz çelik gövdesi, müdahale gerektirmeyen çalışması ve yurt içi servis ve bakım ağı ile tercih sebebiniz olacaktır.

 

Size önermekte olduğumuz arıtma sistemi tamamen fiziksel olup işletme anında hiçbir kimyasal madde kullanılmamaktadır. Arıtma tesisimizin içersinde mevcut depodan Araç Yıkama Makinanızın ön yıkama bölümüne direk bağlantı yapılabilmekte ve ihtiyacınız olan ön yıkama suyu istenilen basınca sahip olarak elde edilebilmektedir.

Su ve Atıksuyunuzun özelliklerine uygun olarak üretilmekte olan paket arıtma ve geri kazanma ünitelerimiz montaj kolaylığı, düşük işletme ve bakım gideri ile uzun yıllar hizmetini başarıyla sağlayacaktır.

Üretmekte olduğumuz WT serisi arıtma ve geri kazanma tesisleri özellikle araç yıkama makinalarından, araç ve halı yıkama istasyonlarında kullanılan suların arıtılması ve ön yıkama işlemlerinde tekrar kullanılmasını sağlamakta olup tamamen fiziksel arıtma yöntemleriyle çalışmaktadır.İstendiği takdirde aktif karbon filtresi ve kimyasal dozlama grubu da ilave edilerek kimyasal arıtma yapabilir durma getirilebilmektedir.

 

Sistem özellikleri aşağıdaki gibidir:

 

v      0,5 – 25 m³/h arasında 7 değişik kapasitede standart üretim

 

v      Kompakt dizayn, minimum alan ihtiyacı

 

v      Düşük enerji tüketimi, montaj Kolaylığı, sorunsuz işletme

 

v      Yüksek arıtma verimi, servis ve bakım desteği

 

Üstelik bizim arıtma ünitelerimizi seçerek atıksuyunuzun %80 – 85 ’ini geri kazanabilirsiniz.

 

TASARIM ESASLARI

 

Araç yıkama atıksuları yoğun çamur, AKM(askıda katı madde) ve yağ içermektedir.

Paket arıtma ünitemizin çelik konstrüksiyon bölümü atıksu içerisindeki yağ ve askıda katı maddelerin sudan ayrılması amacı ile GRAVITY & COALESCING teorisi ile üretilmiştir.

 

Birleşim Teorisi: Graviteli ayırıcılarda su ve yağ arasındaki yoğunluk farkından yararlanılır. Yağ Stoke Yasası ile açıklanan bir hızla akışkandan ayrılır. Formül, bir yağ damlasının yoğunluğuna ve damlacık ebadına bağlı olarak ne kadar hızla yükseleceğini veya çökeleceğini ve damlacığın ne kadar yol alması gerektiğini yaklaşık olarak verir.

 

Stoke Yasası:

 

 Bu eşitlik, terminal çökelme ya da yoğunluğu ve viskozitesi bilinen düzgün, katı bir maddenin hız artışı ile ilişkilidir. Bu eşitlik;

 

V = (2gr²)(d1-d2)/9µ


V    = yağ damlacığının yükselme hızı (cm sn-¹),

g    = yerçekimi ivmesi (cm sn-²),
r    = yağ damlacığının çapı (cm),
dl   = parçacığın yoğunluğu (g cm -³),
d2  = suyun yoğunluğu (g cm-³), and
µ    = suyun viskozitesi (dyne sn cm-²).

 

Sistemin ÇALIŞMA ŞEKLİ

 

Sistem kısaca aşağıda şekilde çalışır;

İşletmede oluşan atıksu kanal veya boru vasıtasıyla yeraltına inşa edilen betonarme toplama haznesine doğru akarak kaba ızgaralı bir rögardan geçerek dolar. Toplama haznesi iki gözlü olarak inşa edilmiştir. Atıksu ilk gözde yoğun çamurunu bırakarak ikinci göze cazibe ile geçer.

Atıksu bu hazneden paket arıtma ünitesi ile birlikte verilen dalgıç pompa ile paket arıtma ünitesine aktarılır.

Paket arıtma ünitesi yerüstünde genellikle bu haznenin tabliye betonu üzerinde yer alır.

Paket ünite içerisindeki bölümlerden ve lamelli seperatörden geçen atıksu içerisindeki askıda katı maddeler dibe çökerler. Yağ vb. yüzer maddeler ise yağ kanalında toplanarak atıksudan ayrılmış olur.

Çökeltim tankının dibinde oluşan çamur zaman zaman çamur tahliye hattı yardımı ile  çamur süzme  haznesine  aktarılır.

Arıtılan su hidrofor vasıtasıyla bir depoya toplanabileceği gibi direk olarak  araç yıkama makinanıza  basınçlı olarak  otomatik olarak  gönderilir.